I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ КЛАРНЕТИСТОВ С Днем рождения, Маэстро!
THE FIRST INTERNATIONAL
CLARINET FESTIVAL AND COMPETITION
“Happy Birthday, Maestro!”
Dedicated to the 95th Birthday Anniversary of Professor,
People’s Artist of Russian Federation I.P. Mozgovenko

Competitive selection

Students of special music schools, music colleges: 
up to 16 years inclusive (younger age category)

Anna Starkova 
Peter Ilyasov 
Alexandra Bockovenko 
Aleksandra   Voshchikova 
Anna Katenina 
Igor Smaliy 
Mikhail Filimontsev 
Alexander Borodulin 
Michael Dubinkin 
Tikhon Nikolaev 
Mikhail Senkov 
Gleb Voronkov 
Alexander Izmailov 
Viola Potapova 
Vazgen Yusupov 
Gleb Bushin 
Evgeny Glazov 
Fedor Kondrat'ev 
Miroslav Batalyonok 
Olga Lazareva 
Nicholas Yaushev 
Boris Fedoseev 
Gleb Merzlikin 
Andrey Ryazantsev 
Nadezhda Stepanova 
Polina Shorokhova 
Filatov Alexey 
Eric Mirzoyan 
Danila Khudoley 
Rokas Makštutis 
Kovács Vanda 
Lucas Dick 
Gong Junzhe (Jim) 
Szűcs Fruzsina

Students of children's music and art schools:   
up to 13 years inclusive (younger age category)

Kira Shkanova 
Anofrikova Maria 
Nikolay Kalinin 
Fedor Ignatov 
Ilya Koroti 
Kamil Fatykhov 
Sofia Firsova 
Bogdan Dubrovec 
Fedоr Matseralnik 
Ivan Pashnin 
Leonid Baybakov 
Ilya Pivnik 
Vasily Potamanov 
George Kozlovsky 
Valery Melnikova 
Alexander Shakin 
Anna Vyskrebentseva 
Ivan Glazov 

Students of children's music and art schools: 
from 14 to 16 years inclusive (middle age category)

Sofia Mehonoshina 
Klepov Sergey 
Alena Timakina 
Yuri Pashkov 
Vasily Betis

Alexei Vovchenko
Aleksandr Udalov
Antanas Makštutis
Viktor Kugai
Georgiy Solovyev
Daniil Lukyanov
Daniil Paseka
Daniel Mészáros
Ivan Ermakov
Ivan Tikhonov
Igor Zavyalov
Kevin Casteleyn
Laia Haro Catalan
Lev Zhuravskiy
Maxim Conoir
Oleg Solomakhin
Osip Cheburashkin
Patricia Sá Duarte
Péter Balázs
Erika Varga